Välkommen till SootTech

SootTechs patenterade HISS-teknologi gör ert ångsotningssystem till ett effektivt verktyg att hantera igensättningar och öka verkningsgraden på era kraft- och sodapannor.

Varför inte göra som Munksjö Aspa bruk, Billerud Skärblacka, Smurfit Kappa Krafliner Piteå, Mölndal Energi, SVEAB, Eskilstuna Energi och Ena Energi?

  • Ökar er verkningsgrad
  • Minska sotkostanden och ångförbrukningen
  • Dubblera er soteffekt
  • Elda billigare bränslen

SotareHiss-sotning

Bio-sustainability

Effektiv förbränning av biobränslen är en av hörnpelarna inom bio-sustainability. För maximal  verkningsgrad vid energiproduktion av el och värme krävs rena pannor som bl.a. ger höga ångtemperaturer till turbiner. SootTechs patenterade sotningsteknologi gör att kraftpannor kan hållas renare, producera mer, och även effektivt förbränna svårare, men de i framtiden mycket viktiga bränslena, som t.ex. växt- och byggavfall. Med SootTechs HISS-teknologi kan sotningen ökas, utan negativa effekter som t.ex. ökat tubslitage eller ångpulsationer som normalt är förknippade med ökad sotning eller envägssotning.

Nyhet 2016! Sammanslagning med Infrafone

InfrafoneEn sammanslagning med Infrafone AB har genomförts för att skapa ett brett erbjudande inom optimerad renhållning av förbränningsanläggningar. Infrafone tillhandahåller rengöringsteknologi optimal för de kallare delarna i pannor, såsom ekonomiser, luftförvärmare och katalysatorer.

www.infrafone.se

 

Utifrån HISS-teknologins höga energirelevans och möjlighet att påskynda omställningen till re-newable fuels, delfinansierar energimyndigheten SootTech för en snabbare etableringen av teknologin inom kraftsegmentet.

 

One Way, The Smart Way, SootTech