SootTech tar klivet in i energibranschen

 

Ena Energi i Enköping

Ena Energi i Enköping

SootTech gör sin första affär med energibranschen. Företaget har levererat ett nytt styrsystem till ENA Energi i Enköping.

– Genom att vi nu går in på energiområdet tiofaldigas vår marknad, säger Erik Dahlén, VD för SootTech.

SootTech, som blivit utsedda till ett av Sveriges mest lovande cleantech- och teknikföretag, har nått stora framgångar inom pappers- och massaindustrin. Nu satsar SootTech även på energibranschen. Första kunden är ENA Energi som under november byter ut styrsystemet för sotningen. ENA Energi har också förberett för att kunna installera SootTechs sotoptimeringssystem High Impact Soot System, HISS.

SootTechs spetsteknologi HISS innebär att ångan stängs av lokalt på returvägen, vilket minskar mängden sotånga rejält. Tack vare HISS-tekniken kan sotblåsarna också köras oftare, vilket ökar sotningseffekten. Systemet ökar också ångverkningsgraden och ger möjlighet till ökad produktion av grön el eller värme.

För SootTech är projektet i Enköping en viktig start för fortsatta affärer inom energibranschen.

– Vi ser det här som vår första affär av många i energibranschen. Energibolag som har biopannor och avfallspannor har mycket att vinna på bättre sotning. Med HISS halveras tiden för sotning, tiden för lastsänkningar för sotning minskar och det minskar slitage från sotångan, säger Erik Dahlén och avslutar:

– För företag med biokraftvärmeverk leder det dessutom till att de kan öka andelen grön el.

För ytterligare information kontakta:

Erik Dahlén, VD på SootTech, 076-223 37 88

E-post: erik.dahlen@soottech.com, www.soottech.com

Mer om SootTech

SootTech utvecklar och säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem inom massa- och kraftindustrin. Företagets produkt High Impact Soot System (HISS) ökar sotblåsarsystemens effektivitet i massabrukens sodapannor. Det är en unik patentsökt lösning som utgår från sotblåsarnas och stoftets egenskaper för att öka rengöringseffekten med upp till 100 procent. Detta samtidigt som man kan minska en ångförbrukning. Ångan kan då istället i stället användas för att generera grön el. Soot Tech grundades 2007 av Erik Dahlén och Chalmers Innovation. www.soottech.com