Author Archives: soottech

Göteborg nav i Climate KIC

SootTech och andra ledande spetsteknikföretag från Göteborg inspirerar i EU:s stora innovationssatsning för att minska koldioxidutsläpp och skapa framtidens näringslivssektor. Climate-KIC (Knowledge Innovation Community) är Europas största innovationspartnerskap mellan offentlig sektor och näringsliv med fokus mot klimatförändring. Partnerskapet består av […]

Sverea, minskad korrosion genom sotning

Det hållbara samhället ger nya utmaningar åt metallforskning och kraftverksägare. Svensk teknologi gör omställningen enklare. Den ökade energiåtervinningen från avfall genom samförbränning, ökar slitaget och korrosionen på kraftverkspannor. Korrosion är ett svårt område som styrs av många faktorer som t.ex. hur länge aggressiva […]

SPCI-Convention 25 Sept, Svensk spetsteknologi och Open Innovation

Europas största och viktigaste sammankomst för teknikutbyte inom pappers- och massaindustrin är SPCI-Convention. SPCI-Convention sker i år den 25-26, på Stockholm Waterfront Congress Centre. På SPCI-Convention presenteras och diskuteras strömningar inom ny teknologi och arbetssätt för effektiv produktion och verksamhetsutveckling. På […]

SootTech hjälper svensk kraftindustri att hålla sig i framkant gällande energi- och miljöteknik!

Den svenska kraftindustrin ligger i teknisk framkant men jagar samtidigt kontinuerligt den senaste tekniken för att kunna maximera verkningsgraden och funktionen på sina anläggningar. SootTech presenterade sin teknik på marknaden under vintern 2012, och redan har sju svenska företag utfört […]

Green Gothenburg, framgångsrik pannteknologi i Göteborg

Green Gothenburg har identifierat ledande spetsteknikföretag inom pannteknologi och industriell Cleantech.  Göteborg utmärker sig med bl.a. SootTech, Metso Power och  Petrokraft. Läs mer h