Dags att starta Smurfit Kappa Kraftliners sodapanna i Piteå

Efter en månads produktionsstopp är det nu dags att åter starta Smurfit Kappa Kraftliners pappersbruk i Piteå. Under det planerade stoppet har den 39 år gamla sodapannan moderniserats för att möta framtidens krav på tillgänglighet och energieffektivitet. Som en viktig del i denna ombyggnation ingår SootTechs sotoptimeringssystem.

Under ombyggnationen på pappersbruket har två tredjedelar av sodapannan bytts ut. Som en del i moderniseringen har SootTechs sotoptimeringssystem High Impact Soot System, HISS, installerats.

– Vi har bytt ut ett konventionellt reläsystem mot SootTechs system som rymmer mer intelligens och som styr efter behovet av sotning. Det innebär att vi kan spara stora mängder energi och därmed också mycket pengar, säger Börje Johansson, projektledare för sotprojektet på Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

– Provkörningen av systemet har gått väldigt bra, så förutsättningar finns att det fungerar väl även i verkliga förhållanden, säger Börje Johansson.

SootTechs spetsteknologi HISS innebär att ångan stängs av lokalt på returvägen, vilket minskar mängden sotånga rejält.

– Tack vare HISS-tekniken kan sotblåsarna också köras oftare, vilket ökar sotningseffekten. Systemet gör att den producerade energin kan nyttjas på det mest ekonomiska sättet, säger Urban Lundmark, projektchef för ombyggnad av sodapannan på Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

För SootTech är projektet i Piteå ett viktigt avstamp för fortsatta affärer.

– Vi står för en av nyckeldelarna till ett av Sveriges största industriprojekt i år och allt har gått väldigt bra. Det är ett kvitto på att vår teknologi enkelt kan installeras även under komplicerade förhållanden. Nu kan vi på ett säkert sätt ta oss an komplexa projekt. Det gör att vi känner oss redo för den internationella marknaden, säger Erik Dahlén, VD på SootTech.