Driftstudie genomförd hos Gävle Energi

En driftstudie hos Gävle Energi har under våren 2016 genomförts i syfte att utröna besparingar relaterade till att installera HISS-sotning.

Resultatet visar att det finns en stor potential för minskad sotångförbrukning samt ökad elverkningsgrad och produktion utifrån optimering av sotningens funktion och centrala regleringar kring värmeytorna.