Energimyndigheten satsar 1.9 miljoner i innovationsföretag för effektivare kraftproduktion.

Energimyndigheten bedömer SootTechs teknologi som energimässigt relevant och satsar 1.9 miljoner i affärsutvecklingslån för snabb kommersialisering av teknologin till kraftsektorn.
– Energimyndighetens satsning gör att vi kan möta kundernas efterfrågan redan under 2012, säger Erik Dahlén, VD

­Ökande energipriser och ökad efterfrågan på energi ställer allt högre krav på en effektiv energiomvandling. SootTechs teknik ligger helt rätt i tiden och ger möjlighet till en betydande effektivisering av sotning av befintliga pannor och alternativt kan svårare bränslen användas genom förbättrad sotning av pannorna säger Erik Hedar, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Energimyndigheten har bedömt teknologin som energimässigt mycket intressant och beslutat att bevilja ett lån på 1.9 miljoner till företaget. Lånet ska främst användas till att utveckla teknologin och affärsmodeller, så att teknologin även kan tillämpas på värmebranschens kraftpannor där energi- och miljörelevansen är mycket stor.

Företagets VD,Erik Dahlénär uppfinnare och serieentreprenör med flera framgångsrika miljöinnovationer till tung industri.  SootTech är knutet till Chalmers innovation och varit verksamt där sedan 2007.

Erik Dahlén är en framstående entreprenör inom CleanTech och SootTechs utveckling är mycket spännande. Energimyndighetens satsning är viktig för bolagets arbete med att vidareutveckla sin affärsmodell mot den internationella marknaden, sägerFredrik Ljungberg, VD Chalmers Innovation.

Kraftpannornas innanmäte rengörs 2-3 gånger per dag med högtrycksånga. Rengöringen förbrukar stora mängder energi i form av ånga, orsakar stort slitage på anläggningen och ger produktionsstörningar. SootTechs teknologi halverar kostnaden, störningarna och slitaget för en sotning vilket göra att pannan kan sotas oftare vilket innebär renare och ett högre energiutbyte.

– Kraftindustrin har redan visat mycket stort intresse för teknologin. Energimyndighetens satsning gör att vi kan möta kundernas efterfrågan redan under 2012, sägerErik Dahlén, VD.

Kontakt: Erik Hedar, 016-544 2238

För ytterligare information kontakta:

Erik Dahlén, VD på SootTech, 076-223 37 88

E-post: erik.dahlen@soottech.com, www.soottech.com

Mer om SootTech

SootTech utvecklar och säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem inom massa- och kraftindustrin. Företagets produkt High Impact Soot System (HISS) ökar sotblåsarsystemens effektivitet i massabrukens sodapannor och kraftvärmeverk. Det är en unik patentsökt lösning som utgår från sotblåsarnas och stoftets egenskaper för att öka rengöringseffekten med upp till 100 procent. Detta samtidigt som man kan minska en ångförbrukning. Ångan kan då istället i stället användas för att generera grön el. Soot Tech grundades 2007 avErik DahlénochChalmers Innovation.

www.soottech.com