SootTech’s energy technology goes international

SootTech’s technology for cleaning power plant boilers has made an impact on the Swedish Power industry. The Swedish Energy Agency now has granted the company a soft loan of SEK 2.5 million approximately € 280,000) to take the technology to […] Read more »

Gothenburg leading in boiler and combustion CleanTech technology

Gothenburg is internationally unique in the aspect of the concentration of successful technology companies within the boiler and combustion technology field. In the last number of the Swedish district heating magazine Svensk Fjärrvärme are Erik Dahlén SootTech, Margareta Lundberg Metso […] Read more »

Vattenfall R&D anlitar SootTech

Vattenfalls centrala utvecklingsavdelning anlitar SootTech för en detaljstudie av  Vattenfalls kraftvärmeanläggning på SCA Munksunds pappersbruk. Arbetet är ett steg i att ta fram generella riktlinjer och system för effektivare sotning för att öka anläggningarnas verkningsgrad och minimera skador från den ökade användningen […] Read more »

HISS-sotning överträffar förväntade resultat i Eskilstuna

Under Oktober gjordes en första energiteknisk utvärdering av den nyligen installerade HISS-sotningen på Eskiltuna Energi och Miljös kraftvärmepanna. Huvudsyftet med HISS-sotningen var att halvera minskningen i värmeupptagningen och elproduktion som kommer från värmeytornas nedsmutsning  mellan sotningarna. Genom att utnyttja HISS-teknologins egenskap att […] Read more »

Ledande innovationsföretag på SPCI:s höstmöte

SPCI:s höstmöte kommer att ske i Göteborg den 20-21 November, med tema innovation. I samband med mötet arrangeras studiebesök till närliggande anläggningar, och maskinleverantörer. Ledande innovationsföretag presenterar ny teknologi i den tillhörande utställningen där ni kan träffa det nyligen prisbelönta […] Read more »