Ena Energi investerar i SootTechs HISS-teknologi

ENA Energi i Enköping investerar i SootTechs teknologi för effektivare ångsotning. I och med ordern kliver SootTech på allvar in i energibranschen. Det här är ett av de få sätt man kan öka verkningsgraden i befintliga pannor, och kundintresset är mycket stort inom energisektorn för vår teknik, säger Erik Dahlén, vd på SootTech.

På ENA Energi ingår investeringen i sotoptimeringssystemet High Impact Soot System, HISS, i deras planering för att kunna elda svårare bränsle, som exempelvis byggflis. Sådana bränslen är billigare, men ökar beläggningar och kräver därmed ökad sotningseffekt.