Enskilstuna energi investerar i Soottechs HISS-teknologi för att öka pannverkninggraden

SootTech tar på kort tid sin andra order i energibranschen. Det är Eskilstuna Energi och Miljö som har valt att installera sotoptimeringssystem HISS på sitt kraftvärmeverk.

– Den här investeringen ger en snabb besparing, så det är en strikt ekonomisk kalkyl som ligger bakom vår beställning, säger Vesa Hiltula, underhållschef för värme på Eskilstuna Energi och Miljö.  

Sotoptimeringssystemet HISS kommer att installeras under revisionsstoppet i augusti och driftsättningen beräknas ske i september.

– Genom sotoptimeringssystemet kommer vi öka pannverkningsgraden liksom elproduktionen. Detta med en med mindre mängd bränsle, förklarar Vesa Hiltula.

 HISS-teknologin ger flera fördelar vid pannor i kraftvärmeverk, framförallt kan den halvera sotångförbrukning utan negativa effekter, den halverar tiden för sotning och laständringar samt ökar elverkningsgraden.  Normalt sker mer än 90 procent av rengöringen från en sotblåsare på dess inväg. När sotblåsaren körs ut förbrukas 50 procent av ångan till ingen nytta, samtidigt som stoftet tillåts sintra till permanenta beläggningar. Med HISS körs flera sotblåsare parallellt, fast utan returånga. Det leder bland annat till mindre tid för sotning och slitage, mindre sotånga och mer elproduktion.

 – Vid kraftgenerering är varje ton ånga värdefullt och anläggningarnas förmåga att alltid leverera max är centralt, eftersom en förlorad MWh inte kan tas igen. Det är därför god ekonomi att installera HISS i kraftpannor. Det visar inte minst kalkylen för Eskilstuna Energi & Miljö, säger Erik Dahlén, vd på SootTech.

 HISS-tekniken används redan vid flera svenska pappers- och massabruk och installerades nyligen på ENA Energi. För SootTech är ordern hos Eskilstuna Energi och Miljö den andra på mycket kort tid inom energibranschen och SootTech kommer nu att satsa rejält på värme- och kraftindustrin. 

 – Det finns ett stort intresse från dessa bolag och vi kan leverera en produkt som ger stor kundnytta, säger Erik Dahlén.