Erik Dahlén invald i SPCIs Framtidsakademie

Erik Dahlén, VD för Soot Tech och grundare av Capee Group, har blivit invald i SPCIs Framtidsakademie.
– Som entreprenör fyller Erik Dahlén en viktig funktion i Framtidsakademien. Han har kunskap om hur man hanterar innovationer och får ut dem på marknaden. Han vet också hur man ser kundernas behov, säger Ewa Arve, projektledare för SPCIs Framtidsakademie.

Chalmers innovationPappers- och massaindustrin i Sverige står inför stora framtida utmaningar med förändrade marknadsförutsättningar, stigande elpriser, och en allt större konkurrens om råvaran. För att hantera dessa utmaningar krävs nytänkande och innovationer. Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen (SPCI) bildade därför Framtidsakademien i januari förra året. Den består av 18 representanter från de största skogsbolagen, leverantörer av utrustning till bruken samt från universitet. Akademieledamöterna har till uppgift att samlas kring
branschens viktigaste framtidsfrågor, vara lyhörda och ta vara på nya idéer. Ledamöterna
utgör även Svensk Papperstidnings expertpanel som svarar på framtidsfrågor från branschtidningens läsare.

– Det är ytterst nödvändigt att det sker en utveckling i branschen och med en bakgrund inom innovation och entreprenörskap fyller Erik Dahlén en viktig roll som nytänkare i Framtidsakademien, säger Ewa Arve.

– För mig innebär det här fantastiskt möjlighet att ta del av den samlade kompetensen inom branschen, vilket inte minst kommer att ge ny kunskap och inspiration, säger Erik Dahlén, som hoppas kunna bidra med nytänkande.

Chalmers Innovation är delägare i de bolag som Erik Dahlén har grundat och som båda rör innovationer till pappers- och massaindustrin. Olle Stenberg är mycket positiv till att Erik Dahlén har blivit ledamot av Framtidsakademien.

– Det är väldigt roligt att Erik Dahlén får en plats i Framtidsakademien. Som serieentreprenör och med stor kunskap inom pappers- och massaindustrin kommer han att kunna bidra med mycket till den branschen. Jag tycker att det är extra glädjande att entreprenörer tar plats i forum som Framtidsakademien, för det är sådana drivande människor som kan göra skillnad i ett företag och i en bransch, säger Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation.

För ytterligare information kontakta:
Erik Dahlén, VD för Soot Tech och grundare av Capee Group, 076-22 33 788, erik.dahlen@soottech.com

Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation, 031-772 80 47, olle@chalmersinnovation.com

Ewa Arve, projektledare för SPCI:s Framtidsakademie, 08-783 84 82
ewa.arve@spci.se

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation identifierar, utvecklar och finansierar teknikbaserade tillväxtföretag. Sedan starten 1999 har de varit med och startat 102 företag. Företagen hade under 2010 en total omsättning på 400 miljoner kronor och 400 anställda. Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,37 miljarder kronor i dessa bolag. Ovan resultat gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation är utvald att ingå i regionala samt nationella inkubatorsatsningar från Innovationsbron och Västra Götalandsregionen.