Företaget

CleanTech-företaget SootTech startade 2007 för kommersialisering av innovationen HISS-sotning av Chalmers Innovation och industriinnovatören Erik Dahlén. Sedan 2007 har företaget i rekordhastighet gått från första pilot till  världsledande leverantör av teknologi för pannoptimering utifrån sotning till både soda- och kraftpannor. Utifrån de stora energi- och miljömässiga vinster som teknologierna ger slutkunden, anses bolaget vara bland Sveriges mest lovande och intressanta cleantech- och teknikföretag. Bakom bolaget står bland annat Energimyndigheten utifrån teknologins stora energirelevans i både ett nationellt och globalt persepektiv. SootTech Ingår i innovationsnätverket Pulp And Paper Power tillsammans med VasaSensor, CapeeGroup, Xylophane och AcoSense. Läs mer om SootTech och the Clean Tech GroupAffärsvärlden och Ny TeknikMiljöinnovation, EnergimyndighetenStockholm Innovation and Growth.   Följ SootTech AB