Första resultaten från Gruvön

De första resultaten från installationen av HISS-sotning hos BillerudKorsnäs i Gruvön i april 2016 är nu här. Förbrukningen av ånga till ångsotningen har minskat med 30 % och en ökning av lasten med 10 %, från medelvärdet 101 tonTS/h till 111 ton TS/h, har möjliggjorts tack vare tätare ångsotning av de värmeöverförande ytorna.