Framtidsakademin och Erik Dahlén löser sodaindustrins korrosionsproblem

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens framtidsakademi består av representanter från de största skogsbolagen, leverantörer av utrustning till bruken samt från universitet. Akademiledamöterna har till uppgift att samlas kring branschens viktigaste framtidsfrågor och utgör  expertpanel som svarar på framtidsfrågor från branschtidningens läsare.

I senaste numret av Svensk papperstidning svarade Erik Dahlén på frågor hur man bäst hanterar de ökade korrosionsproblemen på kompoundtuber. Den samlade drifterfarenheten på anläggningarna, tillsammans med de svenska maskinleverantörernas kompetens gör Svergie unikt och gör det möjligt att lösa extremt svåra tekniska frågeställningar inom industrin, säger Erik Dahlén, ledamot SPCI:S framtidakademi.