Göteborg ledande inom pannteknologi

Göteborg är internationellt unikt vad det gäller ansamlingen av framgångsrika spetsteknologiföretag inom pann- och förbränningsteknologi. I senaste numret av fjärrvärmetidningen intervjuas Erik Dahlén SootTech, Margareta Lundberg  Metso Power samt Roger Karlsson  Petrokraft om bakgrunden till den ledande positionen och vad som gör att CleanTech kan utvecklas i Västsverige, när det är så svårt i övriga världen. Läs hela artikeln här Artikel Fjärvärmetidningen s 26 VT 8 2012 (1)

MetsoverkstadFjärrvärmetidningen2

 

MetsoverkstadFjärrvärmetidningen