Kunder

BillerudKorsnäs – Gruvön

Världsledande på fluting och en pionjäranläggning inom flera områden. Har bland annat utvecklat BillerudKorsnäs FibreForm®.

 • Produktionskapacitet: 685 000 ton/år
 • Produkter: kraftpapper, säckpapper, wellråvaror (fluting, liner), vätskekartong, cupstock, avsalumassa

SootTech HISS-sotning är installerat på 80 ångsotare i sodapanna T5, levererad av Kvaerner(Valmet) 1999, med kapacitet 2700 tonTS/dygn. Restultaten av att ha installerat HISS-sotning är 10 % ökad last samt 30 % minskad förbrukning av ånga till ångsotningen.

Mölndal Energi – Riskullaverket

 • Panneffekt  70 MW fjärrvärme, 23 MW el
 • Rökgaskondensering 21 MW
 • Bränsle: Bioflis

Riskullaverket är en biopanna byggd med senaste bubbelbäddteknologi . Pannan leverades av Metso Power  oktober 2009 och är utrustad med rökgaskylare för maximalt värmeutbyte.

SootTechs teknologi används främst för att öka andelen producerad el genom minskad sotångförbrukning, öka elverkningsgraden genom att korta tiden för sotning samt minska störningar/påverkan på utgående ångtemperatur under sotning.

Strängnäs Energi SEVAB

 • Panneffekt  36 MW ( 20MW fjärrvärme, 9 MW el, 7 MW ånga till industri)
 • Rökgaskondensering 9 MW
 • Bränsle: Främst returträ /RT-flis

SEVAB kraftvärmeverk är en samförbränningspanna med vattenkyld vibrationsrost. Pannan leverades av Babcock & Wilcox Völund november 2009 och är utrustad med rökgaskylare för maximalt värmeutbyte.

SootTechs teknologi används främst för att  minska pannslitage och sotångförbrukning.

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö
 • Pannefekt 55 MW värme, 38 MW el
 • Rökgaskylare 25 MW

Eskilstuna Energis kraftvärmeverk är en högeffektiv biobränslepanna baserad på senaste fluidiseradbäddteknologi. Pannan leverades av Kvaerner December 2000 och är utrustad med rökgaskylare för maximalt värmeutbyte. Med SootTechs HISS-teknologi ökar verkningsgraden ytterligare samt andelen producerad el.

Eskilstuna Energis kraftvärmeverk är den första kunden att använda HISS-teknologin utanför massaindustrins sodapannor. SootTechs första installation på en kraftpanna överträffade de förväntade värmetekniska vinsterna. Resultat, projekterfarenheter och teknologi presenterades på industrikonferensen 2012.. Se presentaion från panndagarna här

Ena Energi

Ena Energi
 • Panneffekt 55 MW värme, 24 MW el

Pannan är ursprungligen byggd för 100% biobränsle. Sedan hösten 2012 deleldas även pannan med RT-flis. Syftet med HISS-sotning är att klara förbränning av biobränsle med inblandning av RT-flis med bibehållen tillgänglighet och verkningsgrad.

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå
 • 86 Sotblåsare

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk med en kapacitet att årligen tillverka 700 000 ton. Kraftliner är ett baspapper tillverkat av ny fiber och den används för att tillverka högklassig Wellpapp.

Aspa Munksjö Paper

Aspa Munksjö Paper
 • 24 sotblåsare
 • 800 ton TS/dygn

Aspa Munksjö Paper producerar 164 000 ton massa per år.
HISS™-teknologin skall primärt används för att förlänga tiden mellan rengöringsstopp och minska antalet sprängsotningar.

Billerud Skärblacka

 • 64 sotblåsare
 • 1500 ton TS/dygn

Billerud Skärblacka producerar 240 000 ton papper och 70 000 ton massa per år. HISS™-teknologin används för att förlänga tiden mellan rengöringsstopp, höja maxproduktionen och för att spara sotånga. Maximala produktionstakten har ökat med ca 5% och 26 000 ton sotånga sparades under perioden 1 jan – 1 september.

Nordic Paper Bäckhammar

 • 23 sotblåsare
 • 1050 ton TS/dygn

Nordic Paper Bäckhammar producerar 120 000 ton oblekt papper och 170 000 ton massa per år. Initiala syftet var att förlänga tiden mellan vattentvätt.Idag sker inga rengöringsstopp och huvudsyftet är ökad el- och ångproduktion genom renare ekonomisrar.

Nordic Paper Bäckhammar var först i världen med att använda HISS-sotning för att öka ångproduktionen genom oftare sotning av ekonomiserytor . Med dubblerad sotning av eko-ytorna utifrån HISS-sotning ökas ångproduktionen med 80 ton/dag, utan ökad sotångförbrukning.

Läs mer här

 

Driftstudier och tekniska utredningar

SootTech är ledande inom sotningsteknologi och besitter en unik kunskap inom sotning. Ett naturligt sätt att utvärdera potentialen för en anläggning är genom SootTechs driftanalys.

Exempel på kunder som utvärderat en eller flera anläggningar är Vattenfall, Mölndal Energi, Lunds Energi, Kalmar Energi, Norrenergi, Söderenergi