Aspa Munksjö Paper

  • 24 sotblåsare
  • 800 ton TS/dygn

Aspa Munksjö Paper producerar 164 000 ton massa per år.
HISS™-teknologin skall primärt används för att förlänga tiden mellan rengöringsstopp och minska antalet sprängsotningar.