BillerudKorsnäs – Gruvön

Världsledande på fluting och en pionjäranläggning inom flera områden. Har bland annat utvecklat BillerudKorsnäs FibreForm®.

  • Produktionskapacitet: 685 000 ton/år
  • Produkter: kraftpapper, säckpapper, wellråvaror (fluting, liner), vätskekartong, cupstock, avsalumassa

SootTech HISS-sotning är installerat på 80 ångsotare i sodapanna T5, levererad av Kvaerner(Valmet) 1999, med kapacitet 2700 tonTS/dygn. Restultaten av att ha installerat HISS-sotning är 10 % ökad last samt 30 % minskad förbrukning av ånga till ångsotningen.