Driftstudier och tekniska utredningar

SootTech är ledande inom sotningsteknologi och besitter en unik kunskap inom sotning. Ett naturligt sätt att utvärdera potentialen för en anläggning är genom SootTechs driftanalys.

Exempel på kunder som utvärderat en eller flera anläggningar är Vattenfall, Mölndal Energi, Lunds Energi, Kalmar Energi, Norrenergi, Söderenergi