Ena Energi

  • Panneffekt 55 MW värme, 24 MW el

Pannan är ursprungligen byggd för 100% biobränsle. Sedan hösten 2012 deleldas även pannan med RT-flis. Syftet med HISS-sotning är att klara förbränning av biobränsle med inblandning av RT-flis med bibehållen tillgänglighet och verkningsgrad.