Eskilstuna Energi och Miljö

  • Pannefekt 55 MW värme, 38 MW el
  • Rökgaskylare 25 MW

Eskilstuna Energis kraftvärmeverk är en högeffektiv biobränslepanna baserad på senaste fluidiseradbäddteknologi. Pannan leverades av Kvaerner December 2000 och är utrustad med rökgaskylare för maximalt värmeutbyte. Med SootTechs HISS-teknologi ökar verkningsgraden ytterligare samt andelen producerad el.

Eskilstuna Energis kraftvärmeverk är den första kunden att använda HISS-teknologin utanför massaindustrins sodapannor. SootTechs första installation på en kraftpanna överträffade de förväntade värmetekniska vinsterna. Resultat, projekterfarenheter och teknologi presenterades på industrikonferensen 2012.. Se presentaion från panndagarna här