Mölndal Energi – Riskullaverket

  • Panneffekt  70 MW fjärrvärme, 23 MW el
  • Rökgaskondensering 21 MW
  • Bränsle: Bioflis

Riskullaverket är en biopanna byggd med senaste bubbelbäddteknologi . Pannan leverades av Metso Power  oktober 2009 och är utrustad med rökgaskylare för maximalt värmeutbyte.

SootTechs teknologi används främst för att öka andelen producerad el genom minskad sotångförbrukning, öka elverkningsgraden genom att korta tiden för sotning samt minska störningar/påverkan på utgående ångtemperatur under sotning.