Nordic Paper Bäckhammar

  • 23 sotblåsare
  • 1050 ton TS/dygn

Nordic Paper Bäckhammar producerar 120 000 ton oblekt papper och 170 000 ton massa per år. Initiala syftet var att förlänga tiden mellan vattentvätt.Idag sker inga rengöringsstopp och huvudsyftet är ökad el- och ångproduktion genom renare ekonomisrar.

Nordic Paper Bäckhammar var först i världen med att använda HISS-sotning för att öka ångproduktionen genom oftare sotning av ekonomiserytor . Med dubblerad sotning av eko-ytorna utifrån HISS-sotning ökas ångproduktionen med 80 ton/dag, utan ökad sotångförbrukning.

Läs mer här