Smurfit Kappa Kraftliner Piteå

  • 86 Sotblåsare

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk med en kapacitet att årligen tillverka 700 000 ton. Kraftliner är ett baspapper tillverkat av ny fiber och den används för att tillverka högklassig Wellpapp.