Strängnäs Energi SEVAB

  • Panneffekt  36 MW ( 20MW fjärrvärme, 9 MW el, 7 MW ånga till industri)
  • Rökgaskondensering 9 MW
  • Bränsle: Främst returträ /RT-flis

SEVAB kraftvärmeverk är en samförbränningspanna med vattenkyld vibrationsrost. Pannan leverades av Babcock & Wilcox Völund november 2009 och är utrustad med rökgaskylare för maximalt värmeutbyte.

SootTechs teknologi används främst för att  minska pannslitage och sotångförbrukning.