Nordisk Papper & Massa skriver om SootTech

Läs hela artikeln om SootTech på sidorna 10 och 11.  Nordisk Papper & Massa