Första resultaten från Gruvön

De första resultaten från installationen av HISS-sotning hos BillerudKorsnäs i Gruvön i april 2016 är nu här. Förbrukningen av ånga till ångsotningen har minskat med 30 % och en ökning av lasten med 10 %, från medelvärdet 101 tonTS/h till 111 […] Läs mer »

Driftstudie genomförd hos Gävle Energi

En driftstudie hos Gävle Energi har under våren 2016 genomförts i syfte att utröna besparingar relaterade till att installera HISS-sotning. Resultatet visar att det finns en stor potential för minskad sotångförbrukning samt ökad elverkningsgrad och produktion utifrån optimering av sotningens […] Läs mer »

Sotning gör returflis lönsam i kraftvärmeproduktion

Nu finns tekniken som gör det möjligt för kraftvärmeproducenter att sänka sina bränslekostnader och öka sin lönsamhet. Det handlar om en ny metod för sotning som gör returflis till ett attraktivare bränslealternativ. Lösningen kommer från det svenska cleantech-företaget SootTech som […] Läs mer »

Miljövänlig svensk sotningsmetod ger stora energivinster

Om den nya sotningstekniken installeras i alla koleldade kraftvärmepannor i Europa ökas energiproduktionen med 8 300 gigawattimmar per år. Omräknat i utsläpp av koldioxid motsvarar det 7,5 miljoner ton. Tekniken är dessutom enkel att installera i såväl befintliga som nya […] Läs mer »

SootTech installerat i två kraftverk

Framgångarna fortsätter för Göteborgs-företaget SootTech. Deras energibesparande sotningsteknik har nyligen introducerats inom kraftindustrin i såväl Mölndal som Strängnäs. Där räknar man med effektivare sotning av kraftverkspannorna, trots att dessa är nästan nya. Den teknik – HISS – som SootTech tagit […] Läs mer »