SootTechs energiteknik internationaliseras

SootTechs teknologi för rengöring av kraftpannor har fått genomslag i den svenska kraftindustrin. Med ett tillväxtlån på 2,5 miljoner kronor från Energimyndigheten ska nu teknologin introduceras internationellt. ”Introduktionen av vår teknologi går snabbare och bättre än vi hade förväntat oss. […] Läs mer »

SootTech minskar bränslebehovet för Sverige!

SootTech har fått en ny order inom tung kraftenergi hos Vattenfall i Uppsala. Det är en studie som ska kvantifiera möjligheten att öka verkningsgraden utifrån effektivare sotning på en av Sveriges större kraftpannor. En etablering av teknologin på större kraftanläggningar […] Läs mer »

SootTech hjälper Mölndal Energi att effektivisera biokraftanläggning

Riskullaverkets kraftpanna eldas med biobränslen och togs i drift 2009. I en panna av den här storleken används ånga för sotningen, som dessutom utförs flera gånger om dagen. – Vi har beställt en studie av hur vi effektivast utför vår […] Läs mer »

Göteborg ledande inom pannteknologi

Göteborg är internationellt unikt vad det gäller ansamlingen av framgångsrika spetsteknologiföretag inom pann- och förbränningsteknologi. I senaste numret av fjärrvärmetidningen intervjuas Erik Dahlén SootTech, Margareta Lundberg  Metso Power samt Roger Karlsson  Petrokraft om bakgrunden till den ledande positionen och vad […] Läs mer »

Vattenfall R&D anlitar SootTech

Vattenfalls centrala utvecklingsavdelning anlitar SootTech för en detaljstudie av  Vattenfalls kraftvärmeanläggning på SCA Munksunds pappersbruk. Arbetet är ett steg i att ta fram generella riktlinjer och system för effektivare sotning för att öka anläggningarnas verkningsgrad och minimera skador från den ökade användningen […] Läs mer »