Billerud Skärblacka

Billerud Skärblacka

  • 64 sotblåsare
  • 1500 ton TS/dygn

Billerud Skärblacka producerar 240 000 ton papper och 70 000 ton massa per år. HISS™-teknologin används för att förlänga tiden mellan rengöringsstopp, höja maxproduktionen och för att spara sotånga. Maximala produktionstakten har ökat med ca 5% och 26 000 ton sotånga sparades under perioden 1 jan – 1 september.

Fler kunder