Teknik

HISS (High Impact Soot System) är en teknologi som tar fasta på sotningens fysik och faktumet att, i princip all rengöring, sker när sotblåsarlansen körs in i pannan. Sotånga sparas genom att endast rengöra i framriktningen och soteffekten ökas genom att köra sotblåsarna ångsynkroniserat. Detta förkortar sotningscykeln och innebär att ånguttaget hålls på en konstant nivå.

Pannan får en driftstabilitet som gör att dragreglering och turbinångans temperaturreglering får helt nya förutsättningar. Turbinens temperaturreglering kan fininställas och börvärdet höjas närmare trippgränsen vilket höjer elverkningsgraden avsevärt.

Utan att störa driftstabilitet eller att förbruka mer sotånga kan utsatta delar av pannan sotas oftare. Detta innebär att sintrade rester kan undvikas och korrosionproblematik undvikas samtidigt som beredskap för billigare bränslen finns finns.

video