Sodapannor

Sodapannan är hjärtat i massabruken med extremt höga krav på tillgänglighet och lönsamhet, samtidigt som kapacitetgränsen ofta är pressad.

SootTech ger sodapannan verktygen att

  • Dubbla soteffekten i ert befintliga sotsystem
  • Halvera sotångförbrukning utan negativa effekter
  • Öka ångverkningsgraden för mer elproduktion
  • Effektivt hantera perioder med extremlast eller överbäring
video

 

HISS-sotning och fler sotblåsarstarter

I princip, all rengöring från en sotblåsare sker på sotblåsarens inväg när ångstålens impuls slår lös beläggningarna på värmeytorna.

När sotblåsaren körs ut, sker ingen ytterliggare rengöring. Vid konventionell sotning används 50% av ångan till ingen nytta, samtigt som stoftet tillåts sintra till ”osotbar betong”

Med HISS-sotning, (High Impact Soot System), körs flera sotblåsare parallellt och utan returånga.
Dvs mer sotning, kortare tid mellan sotning och mer lättsotad aska, samt mindre sotånga.

Ökad effekt och ångbesparing

Exempel på ökad soteffekt med 68% som samtidigt ger en ångbesparing på 16% med HISS-teknologin.

 

Ökad elproduktion

Med stigande elpriser är det viktigt att nå maximal elproduktionen från sodapannan.

Verkningsgraden för ekonomiserytorna påverkar direkt mängden producerad högvärdig ångenergi. Samtidigt är det vanligt att sotningen i eko är minimerad pga igensättningar i konvention och överhettare. En dubblerad sotning av ekoytor utifrån HISS-teknologi är ofta en enkel väg till en elproduktionsökning på 10-30 MWh/dag. HISS-sotning av ekonomiserytor på Bäckhammar bruk ökar ångproduktionen med 80 ton/dag, läs mer

SootTechs HISS-teknologi gör det lätt att öka värmeupptagningen genom oftare sotning av ekoytorna utan att sotångförbrukningen eller rökgasmängden ökar.

Överbäring och extremlast

Extremlast och perioder av mycket stor överbäring är inte ovanligt. Ofta ger dessa ”perioder” permanenta påslag som inte kan sotas bort.

Bästa sättet att hantera överbäring, är att sota mycket oftare, så att inte stoftet hinner sintra/bränna fast.

Med SootTechs HISS-sotning kan sotningen maximeras och t.ex. fokuseras till främre delen av panna så den sotas t.ex. 3-5 ggr så ofta som normalt.

HISS-teknologin gör er ett verktygen att effektivt hantera perioder av överbäring eller produktionstoppar med höga askpåslag.

LutsprutaIllustationFördelningCarryOver

En felinställd spruta kan snabbt orsaka stora påslag av överbäring på värmeytorna. Med HISS-sotning ges ett kraftfullt vertyg att hantera driftstörningar och extrema lasttoppar