SootTech ett av Sveriges 33 hetaste teknikföretag

Tidningen NyTeknik och Affärsvärlden utser SootTech som ett av Sveriges 33 mest intressanta teknikföretag