SootTech ett av Sveriges 50 främsta cleantech företag

Clean Tech Group och Clean Scandinavia AB väljer SootTech för sin stora tillväxtpotential och sina stora möjligheter att uppnå betydande marknadsinflytande. Läs mer här