SootTech hjälper Mölndal Energi att effektivisera biokraftanläggning

Riskullaverkets kraftpanna eldas med biobränslen och togs i drift 2009. I en panna av den här storleken används ånga för sotningen, som dessutom utförs flera gånger om dagen.

– Vi har beställt en studie av hur vi effektivast utför vår ångsotning, och studien kan i förlängningen leda till att vi gör en del ombyggnader av ångsotningssystemet, säger Göran Lundström, driftchef på Mölndal Energi.

– Anledningen till studien är framför allt ekonomisk. Vi vill se om vi kan spara något energimässigt på att förändra till exempel hur vi sotar och hur ofta vi gör det.

SootTech har sedan starten 2007 blivit en världsledande leverantör av teknik för optimering av pannor både inom pappersindustrin och inom kraftindustrin.

– Vårt uppdrag på Riskullaverket innebär att vi ska kartlägga potentialen i systemet genom att bland annat göra en studie av hur pannan fungerar värmetekniskt. Bland annat tittar vi på hur värmeeffekten
påverkas av sot och aska under driften, och möjligheten till verkningsgradsökning genom oftare sotning, säger Erik Dahlén, VD och grundare av SootTech.

– Göteborgsområdet har en unik tradition av hög pannteknisk kompetens inom såväl anläggningar och leverantörer. Det är både nationellt och internationellt meriterande när ett företag med högt tekniskt renommé, som Mölndal Energi, är intresserade av vår teknik.

SootTech har utvecklat en ny, innovativ sotningsteknik, HISS-sotning, som ger en effektivare sotning samtidigt som mängden ånga som används vid sotningen minskar betydligt. Detta ger stora energi- och miljömässiga vinster, något som bland annat uppmärksammats av Energimyndigheten, som satsat närmare två miljoner kronor i affärsutvecklingslån till SootTech.