SootTech hjälper svensk kraftindustri att hålla sig i framkant gällande energi- och miljöteknik!

Den svenska kraftindustrin ligger i teknisk framkant men jagar samtidigt kontinuerligt den senaste tekniken för att kunna maximera verkningsgraden och funktionen på sina anläggningar. SootTech presenterade sin teknik på marknaden under vintern 2012, och redan har sju svenska företag utfört detaljstudier kring teknikens möjligheter på deras anläggningar.

– Svensk kraftindustri vill verkligen ligga i framkant vad det gäller lönsamhet och effektivitet. Sju anläggningar har under eldningssäsongen köpt driftstudier för att undersöka potentialen med den nya tekniken på just deras anläggning, det är dubbelt så många som vi räknat med, säger Erik Dahlén, VD för SootTech.

SootTech är ett clan-tech företag som sedan starten 2007 har blivit en ledande leverantör av teknik för optimering av pannor både inom pappers- och kraftindustri. SootTech startades för att utveckla och kommersialisera en ny innovativ sotningsteknik, HISS-sotning, för optimering av massaindustrins sodapannor. Företaget har sina rötter i den framgångsrika grupp av spetsteknologiföretag inom miljö- och förbränningsteknologi som finns i Göteborg, med bland annat Metso Power, Götaverken Miljö, CapeeGroup och Petrokraft.

Efter en framgångsrik etablering av SootTechs teknik inom massaindustrin, fick bolaget förfrågningar om möjligheten att tillämpa innovationen även inom kraftindustrin. Med stöd från Energimyndigheten prövades tekniken under förra året genom pilotinstallationer på Eskilstuna Energi och Ena energi. Efter de positiva resultaten som presenterades i november 2012, går nu etableringen snabbt framåt.

– Man skulle kunna tro att det endast finns förbättringspotential i gamla anläggningar, men huvudparten av SootTechs kunder har anläggningar som är byggda under 2000-talet, med den senaste tekniken. Det visar att med starka innovationer går det att skapa nya värden och relevanta energivinster även inom mogna industrigrenar, säger Erik Hedar, affärsutvecklare Energimyndigheten.

– Tekniken ger stora kundvärden som även bekräftats i det stora antalet utförda driftstudier. Idag är bolaget förberett för en stark expansion på den internationella marknaden. Vi tror på expansion genom partnersamarbete, troligast genom pannleverantörer, som kan utväxla kundvärdena, inte bara genom ombyggnadsprojekt, utan även genom förbättrade prestandagarantier vid ny- och ombyggnader av anläggningar”, säger Andrzej Brud, VD för Chalmers Innovation.

Läs mer: CleanTech och miljöteknik i Göteborg

Artikel i Fjärrvärmetidningen nr 8/2012, sidan 26 http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2013/06/26-FVT-8-2012-1.pdf

 

SöderenergiDriftstudie

Söderenergis nya anläggning i Södertälje är en av anläggningarna som SootTech framgångsrikt kartlagt en potentialen i  

 

Mer om Chalmers Innovation

Chalmers Innovation identifierar, utvecklar och finansierar teknikbaserade tillväxtföretag. Sedan starten 1999 har de varit med och startat 104 företag. Företagen hade under 2011 en total omsättning på 558 miljoner kronor och 406 anställda. Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,45 miljarder kronor i dessa bolag. De här resultaten gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovaötion är utvald att ingå i regionala samt nationella inkubatorsatsningar från Innovationsbron och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Chalmers Innovation på www.chalmersinnovation.com