HISS-sotning överträffar förväntade resultat i Eskilstuna

Under Oktober gjordes en första energiteknisk utvärdering av den nyligen installerade HISS-sotningen på Eskiltuna Energi och Miljös kraftvärmepanna. Huvudsyftet med HISS-sotningen var att halvera minskningen i värmeupptagningen och elproduktion som kommer från värmeytornas nedsmutsning  mellan sotningarna. Genom att utnyttja HISS-teknologins egenskap att kunna att halvera ångkostnaden, slitage och tiden för sotning, skulle förlusterna minskas genom att sota  överhettarna  dubbelt så ofta, utan att varken öka kostnaden eller tiden för sotning.

De initiala resultaten tyder på att minskningarna av verkningsgraden, i princip,  elimineras, vilket innebär att energimålen överträffats.

Resultaten visar:

  • Inga detekterbara energiförluster från ”lång tid” mellan sotning
  • Ökad energiproduktion med mer än 12 MWh/dag, varav ökad elproduktion med 7 MWh/dag
  • Minskad ångförbrukning från 24   till 18.5 ton/dag (inkl värmning)
  • Minskad störningstid från sotning  från 249 till 165  minuter per dygn

En detaljerad redovisning av resultaten kommer att ges tillsammans med Eskilstuna Energi och miljö på panndagarna i Stockholm den 12-13 december. Se mer här.

 

 

 

 

 

”De positiva resultaten bevisar teknologins styrka, att enkelt kunna öka verkningsgraden genom oftare sotning. Redan idag, ser vi även att den långsiktiga nedsmutsningen minskar. Det ör i den långsiktiga nedsmutsningen de stora energivinsterna finns att hämta, men hur stora de är, får vi först reda på när eldningssäsongen är över.” säger Erik Dahlén, VD SootTech

Eskiltuna Energi och Miljös kraftvärmepanna är en biopannan av typ fluidiserad bädd, 150 bar, byggd av Kvaerner 2001. Effekt värme 71 MW och Effekt  el 38 MW utrustad med rökgaskylare 25 MW.