SootTech på årets sodapannträff

Varje år anordnar Sodahuskommittén sodapannträffen som är ett branschforum där sodapanningenjörer och operatörer träffas och utbyter erfarenheter. Årets möte är den 8:e Maj på Pite havsbad och anordnas med Smurfit Kappa Piteå som värd. På årets möte presenteras erfarenheter från den stora pannombyggnaden hösten 2011. Under träffen ligger ett särskilt fokus på ny teknologi där SootTech och Smurfit Kappa Piteå presenterar erfareheten med SootTechs HISS-teknologi som installerades i samband med ombyggnaden 2011.

I samband med träffen sker även studiebesök på massabruket samt den högintressanta svartlutsförgasnings- och dimetylanläggningen .