SootTech presenterar resultaten från Eskilstuna Energi

På Värme- och Kraftkonferensen 2012 kommer SootTech att presentera erfarenheterna från installationen av HISS-sotning på Eskiltsuna Energis biopanna.  I samband med presentationen, är ni välkomna, att träffa SootTech i den intilliggande utställningen