SootTech ska övertyga drakar

SootTech kommer att delta i Dragons´ Den på världens ledande mässa för massa- och pappersindustrin, SPCI 2011,
– Jag får tio minuter på mig att övertyga riskkapitalisterna att min produkt är den rätta för dem att satsa på, säger Erik Dahlén, grundare och VD på SootTech.

SPCI är världens största mässa inom massa- och pappersindustri och den 17–19 maj hålls den på Stockholmsmässan. Den 18 maj genomförs under en timma programpunkten ”Dragons’ Den”, vilket har samma upplägg som TV-programmet ”Draknästet”. På SPCI kommer entreprenörerna som deltar att få tio minuter vardera att övertyga drakarna, det vill säga riskkapitalisterna, om att just deras produkt är värd att satsa på. Drakarna/riskkapitalisterna som medverkar är Malcolm Norlin, styrelseordförande i Domsjö Fabriker, Mikael Frölander, vd på Mont Blanc Industries som ägs av Accent Equity Partners och Oskar Lindström, aktieanalytiker på Erik Penser Bankaktiebolag.

SootTech är ett av tre bolag som är utvalda att delta i Dragons´ Den. Företaget utvecklar och säljer utrustning för sotningssystem inom pappers- och massaindustrin. Deras produkt High Impact Soot System (HISS) ökar sotblåsarsystemens effektivitet i massabrukens sodapannor och leder dessutom till energibesparingar. HISS används idag av flera svenska pappers- och massabruk. Företagets VD Erik Dahlén ser fram emot att få presentera sin innovation på Dragons Den.

– Jag hoppas få riskkapitalisterna att satsa på SootTech. Ytterligare kapital skulle innebära en snabbare expansion av företaget, men också möjligheter till en internationalisering, säger Erik Dahlén.

För ytterligare information kontakta:
Erik Dahlén, VD på SootTech, 076-223 37 88
E-post: erik.dahlen@soottech.com, www.soottech.com

Mer om SootTech
SootTech utvecklar och säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem inom massa- och kraftindustrin. Företagets produkt High Impact Soot System (HISS) ökar sotblåsarsystemens effektivitet i massabrukens sodapannor. Det är en unik patentsökt lösning som utgår från sotblåsarnas och stoftets egenskaper för att öka rengöringseffekten med upp till 100 procent. Detta samtidigt som man kan minska en ångförbrukning. Ångan kan då istället i stället användas för att generera grön el. SootTech grundades 2007 av Erik Dahlén och Chalmers Innovation. www.soottech.com