SootTechs energiteknik internationaliseras

SootTechs teknologi för rengöring av kraftpannor har fått genomslag i den svenska kraftindustrin. Med ett tillväxtlån på 2,5 miljoner kronor från Energimyndigheten ska nu teknologin introduceras internationellt.

”Introduktionen av vår teknologi går snabbare och bättre än vi hade förväntat oss. Vi har redan börjat få internationella förfrågningar. Lånet möjliggör att vi snabbare kan möta de här efterfrågningarna”, säger Erik Dahlén, VD för SootTech.

SootTech är ett clean-tech företag som har sedan starten 2007 blivit en ledande leverantör av teknik för optimering av pannor både inom pappersindustrin och kraftindustrin. SootTech har utvecklat en ny, innovativ sotningsteknik, HISS-sotning, som ger en effektivare sotning ,samtidigt som det minskar bränsleanvändningen. Det här ger stora energi- och miljömässiga vinster.

Styrkan hos SootTechs produkt är att teknologin kan appliceras direkt på befintliga kraftanläggningar. Det ger en omedelbar effekt på kostnaden för energiproduktionen vilket också leder till minskat bränslebehov.

”Renare panna ger högre energiutbyte. Teknologin medger också att man använder billigare bränslen”, konstaterar Erik Dahlén.

”Tekniken är globalt tillämpbar och vi bedömer den extra intressant för aktörer i tillväxtregioner, där drivkrafterna är stora att både maximera elverkningsgrader och att använda alternativa bränslen som biobränslen, bioavfall, samt avfall”, kommenterar Mikael Fjällström, chef för affärsutveckling på Energimyndigheten.

“Efter att ha fått bra respons på den svenska marknaden känns det som ett naturligt steg att ta tekniken internationellt. Det finns en stor potential att effektivisera förbränning hos de stora europeiska kolkraftverken. I Tyskland exempelvis har man beslutat att avveckla kärnkraften och utifrån krav på minskade koldioxidutsläppen och ökad förbränning av biobränslen känns det rätt läge att introducera SootTech där”, säger Andrzej Brud, VD för Chalmers Innovation.

Mer om Chalmers Innovation

Chalmers Innovation identifierar, utvecklar och finansierar teknikbaserade tillväxtföretag. Sedan starten 1999 har de varit med och startat 104 företag. Företagen hade under 2011 en total omsättning på 558 miljoner kronor och 406 anställda. Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,45 miljarder kronor i dessa bolag. De här resultaten gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation är utvald att ingå i regionala samt nationella inkubatorsatsningar från Innovationsbron och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Chalmers Innovation på www.chalmersinnovation.com