SootTech installerat i två kraftverk

Framgångarna fortsätter för Göteborgs-företaget SootTech. Deras energibesparande sotningsteknik har nyligen introducerats inom kraftindustrin i såväl Mölndal som Strängnäs. Där räknar man med effektivare sotning av kraftverkspannorna, trots att dessa är nästan nya.

Den teknik – HISS – som SootTech tagit fram var från början tänkt för sodapannorna inom massa- och pappersindustrin, men under det senaste året har tekniken också introducerats inom kraftindustrin, det vill säga för pannor i kraftverk och kraftvärmeverk.

Så här stora pannor sotas med hjälp av överhettad ånga under högt tryck. Sotångan är en del av den ånga som produceras i pannan och som normalt används för elproduktion. Vid traditionell sotning – som ofta görs flera gånger om dygnet – förbrukas så mycket ånga att elproduktionen oftast måste minskas.

SootTechs teknik innebär att förbrukningen av sotånga minskar kraftigt och dessutom styrs sotningen så att driften av pannan och kraftverket inte påverkas så mycket. För ett kraftvärmeverk innebär detta att elproduktionen kan ökas, pannans verkningsgrad blir högre och slitaget i pannan minskar.

De här fördelarna har energiföretagen i Mölndal och Strängnäs tagit fasta på och både på Riskulla­verket i Mölndal och vid SEVAB Strängnäs Energis kraftvärmeverk finns nu HISS-tekniken installerad.

– Det här är en enkel teknik som dessutom ger resultat snabbt, säger Erik Dahlén, VD för SootTech. HISS ger dessutom bra effekt även på nya anläggningar. Kraftvärmeverken i Strängnäs och Mölndal togs i drift så sent som 2008 respektive 2009, och har alltså mycket modern teknik, men trots det ger vår teknik rejäla förbättringar.

På kraftvärmeverket i Strängnäs räknar man också med att få bukt med de problem med slitage i pannan som tidigare bland annat lett till att man tvingats stoppa anläggningen mitt i vintern.

– Vårt gamla sotningssystem orsakade skador på en överhettare eftersom sotångan bearbetade ett visst område under en längre stund vid varje sotning, även sedan sotet blåsts bort. Med HISS-tekniken slipper vi detta eftersom den blåser ånga under en kortare tid och aldrig står still i ett läge när sotblåsningen pågår, säger Ulf Wahnström, enhetschef för energiproduktion på SEVAB.

– Intresset från kraftindustrin för vår sotteknik är väldigt stort, konstaterar Erik Dahlén, och vi har i år gjort driftstudier på ett antal kraftverk där det är eller kan bli aktuellt att installera HISS-system. Det är naturligtvis extra roligt att vi har fått installera vår teknik i Mölndal. Det innebär att vi får en bra anläggning nära oss där vi lätt kan visa hur modern pannoptimering går till.

 

Mer om SootTech AB

SootTech utvecklar och säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem inom massa- och kraftindustrin. Företagets är ett innovationsföretag som baseras på en patenterad teknologi, High Impact Soot System, HISS, som ökar sotblåsarsystemets effektivitet i massabrukens sodapannor och i kraftvärmeverk.

Teknologin har ett brett användningsområde och används för att öka anläggningars verkningsgrad, minska bränsleförbrukningen, och underlätta en effektiv förbränning av svårare bränslen som t.ex. biobränslen och returbränslen. Då teknologin kan användas på existerande kraftverk, ges en enkel möjlighet till effektivare kraftverk och en snabbare övergång till alternativa bränslen, utan investeringar i nya kraftverk och energisystem.

SootTech grundades 2007 av Erik Dahlén och Chalmers Innnovation. Företaget bedöms idag som ett ledande företag inom industriell CleanTech och teknologi för effektivare kraftgenerering.

 

Mer om Chalmers Innovation

Chalmers Innovation identifierar, utvecklar och finansierar teknikbaserade tillväxtföretag. Sedan starten 1999 har de varit med och startat 104 företag. Företagen hade under 2011 en total omsättning på 558 miljoner kronor och 406 anställda. Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,45 miljarder kronor i dessa bolag. De här resultaten gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation är utvald att ingå i regionala samt nationella inkubatorsatsningar från Innovationsbron och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Chalmers Innovation på www.chalmersinnovation.com