SPCIs framtidsakademi träffades på Den Gyldene Freden

SPCIs framtidsakademie 

SPCI är ett nätverk bestående av ledare från Pappers & Massaindustrin. Syftet med nätverket är att bibehålla och stärka branschens position som en av Sveriges största och viktigaste Industrier. SPCIs framtidsakademie hade möte på Den Gyldene Freden i Stockholm. .

På mötet var  Fredrik Lundberg, som bland många uppdrag är styrelseordförande för Holmen gästföreläsare och inspiratör.