Sverea, minskad korrosion genom sotning

Det hållbara samhället ger nya utmaningar åt metallforskning och kraftverksägare. Svensk teknologi gör omställningen enklare.

Den ökade energiåtervinningen från avfall genom samförbränning, ökar slitaget och korrosionen på kraftverkspannor. Korrosion är ett svårt område som styrs av många faktorer som t.ex. hur länge aggressiva askor får stanna på metallytor, rökgastemperaturer, och metalltemperturer  på kalla ytor i rökgasen som t.ex. luftförvärmare.

Oftare sotning och renare värmeytor är en naturlig väg att minska korrosion, men metoden har tidigare begränsats då ökad sotning medför ökad erosion,  ångkostnader och produktionsstörningar.

SootTechs nya teknologi för sotning, baserat på HISS-patentet, har förändrat grunden för ångsotning. Sotning, och vämeytornas renhet, har nu blivit styrbara på ett nytt sätt, vilket  gett anläggningarna ett kraftfullt verktyg att minska korrosion, samtidigt som  driftstörningarna från sotningen minskar och pannrenheten gör att verkningsgraden ökar.

Swerea-KIMAB, som är sammanslagning av korrosionsinstitutet och Institutet för Metallforskning, har nu inbjudit SootTech som fördragshållare i ämnet högkorrison (HTC). SootTech kommer att presentera den senaste teknologin  för medlemmar i korrosionsnätverket och de  möjligheter som finns att minska slitaget på deras kraftpannor.

”Det finns många anläggningar med pluggade värmeytor p.g.a. korrosion, och att öka sotningen för att minska problemen, har varit att byta en huvudvärk mot en annan.  Att vi nu kan erbjuda  en enkel teknologi att slippa  bägge huvudvärkarna är mycket roligt. Att det är ett resultat av korsindustriellt utbyte mellan pappers- och kraftindustrin , som initierades av värme -och kraftföreningen, gör det extra  spännande” Säger Erik Dahlén VD SootTech AB.

Seminariet kommer att hållas tisdagen 10 december på Lundqvist &
Lindqvist Konferenscenter (Klarabergsviadukten 90, Stockholm). För mer information om seminariet kontakta

Magnus Nordling, Senior Researcher, PhD. Corrosion in Aggressive Environments, +46 (0)735 126458,  magnus.nordling@swerea.se