Vattenfall R&D anlitar SootTech

Vattenfalls centrala utvecklingsavdelning anlitar SootTech för en detaljstudie av  Vattenfalls kraftvärmeanläggning på SCA Munksunds pappersbruk. Arbetet är ett steg i att ta fram generella riktlinjer och system för effektivare sotning för att öka anläggningarnas verkningsgrad och minimera skador från den ökade användningen av  RT-flis med dess korrosiva effekter på anläggningen.

”Ökad användning av sämre bränslen ställer högre krav att sotningen fungerar, och att den sker ofta. HISS-sotningen gör att man kan minska tiden mellan sotning, så kloret inte hinner anrikas och angripa värmeytorna” säger Erik Dahlén, VD SootTech AB